Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

Tài nguyên cho Hạt Montgomery

Báo cáo Tổng kết của PCCY về Chăm sóc và Giáo dục Sớm ở Quận Montgomery

Báo cáo của PCCY cho thấy chỉ 20% trong số các chương trình giữ trẻ được cấp phép ở Quận Montgomery được coi là chất lượng cao. Kết quả là chỉ có 7% trẻ em dưới 5 tuổi ở Quận Montgomery tham gia chương trình giữ trẻ chất lượng cao.

Bấm vào đây để tải xuống báo cáo.

Tờ thông tin Pre-K cho PA cho Quận Montgomery

Trẻ nhỏ có một cơ hội được hưởng lợi từ pre-k chất lượng cao và việc đầu tư chậm trễ không chỉ có nghĩa là mất cơ hội mà còn khiến con cái và xã hội của chúng ta phải trả giá cao hơn vì bỏ lỡ những cơ hội đó. Dưới đây là danh sách các quận có liên kết tải xuống PDF Fact Sheets.

Bấm vào đây để tải xuống tờ thông tin Pre-K for PA cho Quận Montgomery.