Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

Tham gia Quân đoàn Bênh vực Phụ huynh ECE của PCCY

Cha mẹ là những người cần thiết trong việc vận động thời thơ ấu của PCCY.

Chúng tôi dựa vào việc cha mẹ cung cấp các bản tường trình trực tiếp về trải nghiệm thời thơ ấu của họ để các nhà làm luật hiểu được tác động biến đổi của chương trình mầm non chất lượng cao đối với trẻ nhỏ. PCCY sẽ tổ chức một khóa đào tạo cho những người ủng hộ phụ huynh vào giữa tháng Ba.

Nếu bạn muốn tham gia khóa đào tạo này, vui lòng ĐIỀN VÀO MẪU ĐƠN NÀY và chúng tôi sẽ liên lạc để lên lịch đào tạo.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành người ủng hộ phụ huynh cho chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Người phụ trách Chính sách Trẻ thơ của PCCY Mai Miksic tại maim@pccy.org.