Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

Tờ rơi về đường dây trợ giúp của Child HealthWatch

Con bạn có cần kiểm tra sức khỏe, chích ngừa, đeo kính, chăm sóc răng miệng, hen suyễn hay điều gì khác không? Đường dây trợ giúp Child HealthWatch của PCCY có thể trợ giúp. Gọi 215-563-5848 x17 để biết thêm thông tin.