CHO CÁC BÉ MỘT NGÀY NỤ CƯỜINGƯỜI TÌNH NGUYỆN & THAM DỰ

Lên tiếng để sửa chữa cách bị hỏng mà Pennsylvania tài trợ cho các trường công lập

Pennsylvania là tiểu bang duy nhất duy trì cách tiếp cận “vô hại” để tài trợ cho các trường học. Hệ thống này bảo vệ các học khu đang mất học sinh với chi phí là các học khu đang ổn định hoặc đang phát triển, như tất cả các học khu trong khu vực Đông Nam Pennsylvania của chúng tôi.

So với 26 năm trước, tiểu bang đang chi $560 triệu cho các quận đang bị thu hẹp mà không tính đến việc giảm số học sinh ghi danh là 167.000 học sinh. Các khu học chánh của chúng tôi và 80% của học sinh Da đen và Tây Ban Nha của tiểu bang chịu gánh nặng của chính sách thất bại này.

KÝ GỬI THƯ NÀY nhấn mạnh rằng Pennsylvania phải bước tới đà phát triển, tăng cường tài trợ cho các trường công lập, và chấm dứt di sản của những học sinh nghèo nhất và đa dạng chủng tộc nhất đang mang gánh nặng của các nhà lập pháp không muốn đầu tư vào sự thành công của mọi trẻ em.