Join the fun at PCCY Games Day on Thursday, August 5th.  BẤM VÀO ĐÂY for more information and to volunteer

Học tập sớm

PCCY là công ty đi đầu trong việc thúc đẩy các cải tiến trong chăm sóc và giáo dục sớm mang lại lợi ích cho trẻ em, gia đình và cộng đồng. Mục tiêu của chúng tôi là tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho trẻ em từ sơ sinh đến tuổi đi học. Chúng tôi triệu tập các bên liên quan, chia sẻ thông tin, tự nghiên cứu và phân tích, đồng thời cung cấp các công cụ để tất cả những người ủng hộ - từ phụ huynh đến giáo viên cho đến những người dân có liên quan - có thể tham gia.

 

Trong phần này: