Join the fun at PCCY Games Day on Thursday, August 5th.  BẤM VÀO ĐÂY for more information and to volunteer

Sức khoẻ của đứa trẻ

Khi sức khỏe của một đứa trẻ tốt trong những năm lớn lên, lợi ích kinh tế sẽ tích lũy cho chúng và xã hội khi chúng lớn lên. Sức khỏe thời thơ ấu tốt hơn có liên quan đến việc cải thiện trình độ học vấn, cơ hội việc làm tốt hơn và thu nhập cao hơn khi trưởng thành. Thật không may, nhiều đứa trẻ của chúng ta không có những công cụ cần thiết để thành công. Ví dụ, bảo hiểm y tế là chìa khóa để trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe để giữ cho chúng khỏe mạnh. Tuy nhiên, hàng chục nghìn trẻ em ở đông nam Pennsylvania không có bảo hiểm y tế mặc dù hầu hết chúng đều đủ điều kiện để được bảo hiểm công cộng.

Công việc liên quan đến sức khỏe của PCCY tập trung vào các vấn đề quan trọng sau đây trong cam kết liên tục của chúng tôi nhằm giải quyết các nhu cầu của mọi trẻ em:

  • Đảm bảo trẻ em có bảo hiểm y tế - bằng cách ghi danh cho trẻ em trong phạm vi bảo hiểm công cộng và đảm bảo các lợi ích sức khỏe là toàn diện, việc nộp đơn và đăng ký lại rất đơn giản và tất cả trẻ em đều đủ tiêu chuẩn - kể cả trẻ em không có giấy tờ.
  • Cải thiện khả năng tiếp cận của trẻ em với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe - chủ yếu là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi, nha khoa và thị lực.
  • Giảm ngộ độc chì ở trẻ em ở Philadelphia.

Trong phần này: