Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

Thính giác ảo của thanh tra viên

Đang tải Sự kiện
  • ày đã qua.
-

Giúp Bảo vệ Cuộc sống của Trẻ em và Thanh niên Philadelphia!

Tham dự phiên điều trần ảo của Hội đồng Thành phố để tạo ra một Thanh tra viên Dịch vụ Thanh niên vào thứ Năm, ngày 8 tháng 4 năm 2020 lúc 1:00 chiều

Đặt lời nhắc cho chính bạn vào lúc 1 giờ chiều Thứ Năm, ngày 8 tháng 4 và tham gia luồng trực tiếp tại đây: https://phlcouncil.com/watch-city-council/

TẢI XUỐNG một tờ rơi mà bạn có thể đăng và chia sẻ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn biết thêm thông tin về Thanh tra viên Thanh niên ở Philadelphia, hãy liên hệ với Laurie Dow tại PCCY tại lauried@pccy.org

 

Vị trí

Xem toàn bộ lịch