Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

WEBINAR: Child Care Provider Field Forums on Federal Stimulus Funding: BucksCo

Đang tải Sự kiện
-

You are invited to a Zoom webinar on Friday, May 7, 2021 at 01:30 PM Eastern Time

Topic: Child Care Provider Field Forums on Federal Stimulus Funding: BucksCo

Register in advance: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_e-b1Gqs9Sp29nz6L-WsGDg

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

 

Đăng ký sự kiện này

Vị trí

Xem toàn bộ lịch